Årsmøtereferat

Her finner du årsmøtereferatene fra inneværende og tidligere år. 

Årsmøtereferart 2022


Årsmøtereferat 2021

Årsmøtereferat 2020

Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat 2018