Årsmøte 11. mars 2020

09.01.2020

Årsmøte onsdag 11. mars kl. 19, på Grønn salong, gamle Husan😊

Forslag til saker som skal tas opp på årsmøte må leveres skriftlig og være inne til styret senest 18. februar 2020. Epost: torunn@vesthassel.no

Forslag til kandidater til verv sendes til valgkomiteen ved valgkomiteens leder Elin Larsen på tlf: 47378150 innen 18. februar 2020.