Årsmøte 2023

16.01.2023
Årsmøte 2023

Farsund og Lyngdal Hundeklubb 

Sted : Herredshuset i Vanse 13. mars 2023. kl 19.00


• Forslag til saker som man ønsker skal bli tatt opp på årsmøte må sendes skriftlig styret senest 20. februar 2023 mail: torunn@vesthassel.no

• Forslag til representanter til verv på valg kan sendes valgkomiteen senest 20. februar 2023. Leder valgkommiteen : Line Heimdal Oalandmail: linehoaland@hotmail.com