Bronsemerket, eller appellmerkeprøven, er en uoffisiell anleggsprøve der hundene prøves en og en. Alle klubber som har en NKK-instruktør kan arrangere bronsemerkeprøve. Bronsemerkeprøven består av øvelsene tannvisning, lineføring, innkalling, dekk fra holt, stå under marsj og enkelt dekk ett minutt. Alle disse øvelsene poengsettes fra 5 til 10 - eller 0 dersom hunden underkjenns i øvelsen. I tillegg gis det poeng for helhetsinntrykk. For å få appellmerket må hunden bestå alle øvelsene, dvs. få minst 5 poeng på alle øvelser.