Medlemsrabatter

Når du som medlem av Farsund og Lyngdal Hundeklubb
handler av våre sponsorer, må dere ta med dere et bevis på at dere er medlem av klubben.
Dere kan foreksempel ta med kundenr og loggin til NKK og vise status i NKK om bedriften har nett-tilgang, eller få en kvitteringsoblat på betalt faktura fra bank.
Klubben jobber med å få til et medlemsbevis, og
vil komme i god tid før neste faktura fra NKK.

Vennlig hilsen Styret