Rundering eller søk, er en søksøvelse som går ut på at hunden skal finne mennesker som ligger skjult i terrenget. Det er ofte denne metoden som brukes for å finne igjen mennesker som har gått seg bort (I tillegg til sporsøk). I rundering må hunden bruke luktesansen både på spor og overvær for å finne eventuelle mennesker (figuranter). 

Når hunden finner et menneske (figurant) skal den halse(bjeffe) eller via bringkobbel fortelle sin hundefører at den har funnet en person. Eventuelle gjenstander eller effekter skal varsles på samme måte, og eventuelt apporteres om hundefører ber om det.