Sosialisering

Oslo hundeskole har skrevet et godt innlegg om hva sosialisering av hund er, og hvordan man trener på det.

«Alle er enige om at det er viktig å sosialisere valpen, men hva vil det faktisk si å sosialisere en hund? Mange mener at god sosialisering er det samme som å leke med nye hunder hver dag, uansett hvordan hunden reagerer i denne sammenhengen.

For oss er sosialisering noe helt annet: Målet vårt er at hunden skal oppføre seg så godt som overhodet mulig, til enhver tid! Vi ønsker at den skal gå pent i bånd, og ikke løpe bort til andre hunder før den får beskjed om at det er greit. Det er også viktig at hunden kommer når vi roper på den. Vi tror ikke at dette oppnås ved å slippe hunden løs og la den leke med alle hunder den ser på sin vei, eller ved å la den løpe i time etter time med mer eller mindre ukjente hunder på et jorde. Vi vet ingenting om hvordan hunden kommer til å oppfatte situasjonene den settes i. Vil den være et "mobbeoffer" eller "kongen på haugen"? Hver enkelt må vurdere om dette er noe som passer for deg og din hund, eller om det er bedre å finne noen få, men gode lekekamerater til hunden din.

Det er mulig å få en hund som gjør det du ønsker, men det krever trening. Du må sørge for at hunden lykkes i den atferden du ønsker å se hos hunden, og deretter belønne den ønskede atferden. Hvis du ønsker at hunden skal gå løs ved siden av deg når dere passerer andre hunder, må du starte med at den går løs når dere er alene, og belønne dette. Når hunden mestrer dette, kan du trene sammen med en annen hund som er i bånd eller er kontrollert på annen måte. Tren nærmere og nærmere, og belønn når du er fornøyd.

Alle hunder har forskjellige måter å takle nye utfordringer på. Det vil si at alle hunder må trenes/sosialiseres individuelt, og det krever en tilpasset opplæring akkurat som hos mennesker. For å oppnå best mulig læringskurve, bør hundene introduseres for nye ting eller sosiale utfordringer i sitt eget tempo. Her er det viktig å lese egen hund, være konsekvent, og belønne riktig og ønsket atferd.

Å gå på kurs med hunden sin gjør at man ikke bare lærer hunden å jobbe sammen med deg, samt øvelser som sitt, dekk, bli osv. Man blir også mer bevisst på hvordan man skal belønne hunden, hvordan man skal motivere, og ikke minst hvor og hvordan man skal sette grenser. Sosialisering av hund betyr for oss å gjøre hunden trygg og komfortabel i forskjellige miljøer den omgås til hverdags, men også å utvikle en trygg og mer stabil hund med økt livskvalitet."