Spor-trening er en fantastisk aktivitet for både hund og eier! Her kommer man seg ut i skogen og får virkelig se hvor utrolig hundens luktesans er. Og hunden får bruke all sin mentale energi og blir deilig sliten etterpå. Vel verdt å være med på, og gøy å bruke etterpå!

Hunden følger lukten av et menneskets fotspor (individuelle lukt). Hunden føres i langline der hundefører (eier) regulerer linens lengde og fart etter terreng og type spor, men hunden skal søke selvstendig i sporet.
Hunden skal finne og markere gjenstander (pinne, hanske, sokk o.l.) som er lagt ut i sporet. Det kan også være spor der hunden kun skal finne menneske