Treninger

Vi har ukentlige treninger på Kjørestad fotballbane.

mandager er det rally/lydighet fra kl. 18
Tirsdager fra kl. 18.00-20.00 er det utstillingstrening.
Torsdag er det agility. Banebygging kl. 18.00 


Det er mulig at det blir noen forandringer i treningstiden etterhvert så følge med her på hjemmesiden og på Facebook. Treningen er egentrening, dvs. at det er ikke instruktør til stede på treningene. 

Det som er markert med rødt viser hvor fotballbanen ligger. Her har vi gjerdet inne en halvsirkel av banen og satt opp bua. Det blå markerer parkering, og den blå streken viser innkjøring til fotballbanen fra hovedveien.

Har du lyst til å trene med oss??

Har du lyst til å trene sammen med noen?  Lei av å være alene og trenger input? Ønsker du å sosialisere hunden din? Har du lyst til å lære mer, og dele kunnskap? Ønsker du å trene positivt og styrke båndet mellom deg og din firbente venn?

Da er det bare å slå på tråden eller komme på en trening og hilse på oss.

Før du kommer på trening!

Før man kommer på trening så er det lurt å lese igjennom NKK's etiske retningslinjer for hold og trening av hund. Disse retningslinjene har som formål å legge til rette for god velferd for hunden, slik at den kan leve et langt og sunt liv til glede både for seg selv, eierne og samfunnet. Retningslinjene beskriver også normer for opplæring og trening av hund. Det er viktig for NKK at hundens velferd sikres ved etisk riktig hold, oppdragelse, opplæring og trening. Retningslinjene er ment å dekke alt hundehold og alle former for opplæring av hund.  

- Første oppmøte

Før oppmøte første gang på trening, anbefaler vi å ta kontakt med oss. Dette er for at en instruktør eller en av styremedlemmene kan være tilstede for å ta skikkelig imot dere

- Ansvar for egen læring
På noen av treningene vil det ikke alltid være instruktør tilstede. Når det ikke er noe organisert opplegg har du ansvar for egen læring. Det er derfor greit å planlegge litt på forhånd hva du har lyst å jobbe med når du kommer. Det er selvfølgelig lov å spørre hverandre om hjelp underveis!

- Positive treningsmetoder
Vi ønsker at de som trener hos oss kun benytter positive innlæringsmetoder. Klikk, lek, godbiter og masse ros. Verbal eller fysisk avstraffelse er ikke ønskelig på våre treninger. 

- Bruk av agilityutstyret

Vi anbefaler et nybegynnerkurs i agility før man begynner å bruke agilityutstyret. Dette er for hundens egen sikkerhet. Hunder bør også være ferdig utvokst før man begynner med agility.

- Vis hensyn!

Vis respekt for både hunder og eiere. Ikke alle hunder kan hilse på hverandre, og noen hunder/eiere trenger med avstand enn andre. Spør først hvis du ikke kjenner hund og eier!

Har du en hund som er utagerende, redd eller nervøs, ta kontakt på forhånd slik at vi kan legge opp til at det blir greiest mulig for alle. Prøv ellers å holde litt avstand til de som trenger det.

- Løpetid
Tisper med løpetid kan trene på området. Regelen er at man viser hensyn og holder såpass avstand at andre hunder ikke blir forstyrret.

- Utøy og sykdom
Hunder med utøy og smittsomme sykdommer skal holdes borte fra treningsområdet.

- Litteratur og kurs
Dersom du ønsker mer kunnskap for å lage et eget treningsopplegg, eller trenger hjelp med spesifikke problemer, anbefaler vi deg å delta på et av våre kurs eller å ta en titt på www.canis.no der du kan finne gode hundebøker eller få hjelp i ekspertpanelet.